7400 M2 epoxy coating

voor een productieruimte in Maasdijk

Wij kregen hier te maken met een verzakte betonvloer met vele scheuren. De vloer was plaatselijk over de funderingsbalken heen gelegd, waardoor ernstige scheurvorming was ontstaan. Door aanbrengen van dilataties is de grootste spanning uit de vloer weggenomen.

Daarna is er een epoxy antislipcoating aangebracht in twee kleuren. Dit om onderscheid in werkplekken en rijplekken aan te geven.

Bekijk overige projecten