Oude Philips ketelhuis Eindhoven

De oude vloer bestond uit verschillende vloervlakken zoals beton, zandcement, egaline en deels losliggende tegels. Onze opdrachtgever wenste een egaal ogende vloerafwerking, die vervolgens geschikt zou zijn voor de meest voorkomende vloerafwerkingen

Bekijk overige projecten